نظرسنجی

به نظر شما غذایی که این دوتا درست میکنن چه مزه ای داره؟؟؟سبز

/ 5 نظر / 19 بازدید
حانیه

دمی

فریده

من که می گم دستپخت دوتاشون کشندس!پاشین بیاین خونه من براتون نودالیت درست میکنم باانواع واقسام طعما انگشتاتونم می خورین!پاپ کورنم به عنوان پس غذامی خوریم فقط می مونه نیمرو که باید یه کم کمکم کنید پایه این؟[شوخی]

ملیکا م

چیمیشه این غذا بیا و درسش کن[دلقک]

سلنا

مال سلنا که عالیه

سحر

معلومه سلنا